Click here for Full Mobile site


Blog Entry# 3103858
Posted: Feb 14 2018 (11:58)

45 Responses
Last Response: Feb 14 2018 (22:03)
Bangalore - New Delhi Humsafar via. Gadag, Bijapur, Solapur soon. This will help to reduce load of Karnataka Express.
Source - Divya Marathi, Solapur

6 posts are hidden.

Jitne bhi News maine dekha hai Divya Marati ka abhi tak sach nikala hi nahi koi bhi chahye woh Mumbai-Solapur Extension to Gadag ho ya fir Solapur k ek Mp Rm ko request ki Delhi k liye bengaluru k liye train chahiye via Hubballi aur ab ye news.
38 posts are hidden.
Go to Full Mobile site